O kampanii

Kampania „Olej rzepakowy skarbem Europy” odbywa się ze współfinansowaniem Unii Europejskiej. W tej zakładce znajdziesz również publikacje i informacje prasowe opracowane w ramach kampanii.

Założenia kampanii

Program edukacyjno-promocyjny „Olej rzepakowy skarbem Europy” jest zaplanowany na trzy lata (2020-2022) i realizowany w Polsce i we Francji. Organizatorem kampanii jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju oraz Francuskie Stowarzyszenie Producentów Olejów Roślinnych Terres Univia. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Kampania ma wymiar międzynarodowy i dotyczy dwóch największych rynków rzepakowych w Europie, jakimi są Francja i Polska - obok Niemiec. Oba kraje mają wieloletnie doświadczenia w zakresie produkcji, przetwórstwa a także badań i rozwoju sektora roślin oleistych. Program ”Olej rzepakowy skarbem Europy” wspiera dalszą współpracę w tym zakresie i daje możliwość jej zacieśnienie w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Badania postrzegania oleju rzepakowego na tle innych olejów roślinnych przeprowadzone na reprezentatywnej próbie polskich konsumentów pokazują, że olej rzepakowy, jest niedoceniany, a wiedza na temat jego walorów odżywczych, doskonałego składu i kulinarnych zalet bardzo powierzchowna i niepełna.

Cele programu:

1. podniesienie świadomości konsumentów na temat właściwości odżywczych i zdrowotnych olejów roślinnych, a w szczególności oleju rzepakowego oraz jego znaczenia w codziennej diecie i profilaktyce zdrowotnej.

2. wykorzystanie renomy oleju rzepakowego do zwiększenia spożycia europejskich olejów roślinnych objętych kampanią.

Kampania ma charakter programu edukacyjno-promocyjnego i jest skierowana przede wszystkim do konsumentów, głównie kobiet odpowiedzialnych za zakupy spożywcze w gospodarstwach domowych oraz mam z dziećmi do 12 roku życia. Drugą grupą docelową kampanii są liderzy opinii: dietetycy, lekarze, technolodzy żywności, eksperci żywienia, eksperci kulinarni i dziennikarze.

Program będzie realizowany przez serię wydarzeń i inicjatyw z zakresu public relations, eventów oraz przez obecność w prasie, TV i internecie.

W ramach programu przygotowane zostaną również materiały informacyjne m.in broszura i dossier prasowe, filmy internetowe z przepisami kulinarnymi na bazie oleju rzepakowego.

Materiały do pobrania

Broszura

broszura ikona_pobierz Pobierz

Dossier prasowe

dosseir ikona_pobierz Pobierz

Logo kampanii

logo kampanii ikona_pobierz Pobierz